Sand Mountain Set

Patricia Huston

l to r Cynthia Carle, Patricia Huston _ Jimmy Hartman

l to r Basil Hoffman, Cynthia Carle, Jimmy Hartman, John Dennis Johnston _ Gary Bisig

Gary Bisig _ Cynthia Carle

Cynthia Carle _ Jeff Tyler

Cynthia Carle _ Basil Hoffman

Sand Mountain – Patricia Houston

Sand Mountain – l to r Cynthia Carle, Basil Hoffman, John Dennis Johnston _ Gary Bisig.jpg

Contact Sheet 3

Contact Sheet 1

Contact Sheet 2